Contact FR

Nous Contacter

Secrétariat Permanent de la CSRP

Villa 5218 Liberté 4, Dakar, Sénégal

Adresse postale

Secrétariat Permanent de la CSRP,

BP 25485, Dakar-Fann, Sénégal

Tél. : +221 33 864 04 75

Email : spcsrp@spcsrp.org

Web : www.spcsrp.org

 

 

>